วิธีการดูแลรักษา ปั้มน้ำหม้อน้ำ, หม้อน้ำรถยนต์ และอุปกรณ์ความคุมความร้อนรถเบนซ์

ระบบควบคุมอุณหภูมิหรือระบบหม้อน้ำรถยนต์จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เครื่องทำงานได้มีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาระบบหม้อน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องรู้

ระบบหม้อน้ำจะคอยรักษาระดับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมโดยการหมุนเวียนน้ำยาหล่อเย็น (Coolant) เป็นการนำเอาความร้อนจากเครื่องยนต์ส่งต่อไปยังหม้อน้ำโดยทำการระบายความร้อนด้วยอากาศ

โดยหลักๆ จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

 

1.การดูแลระบบปั้มน้ำของรถเบนซ์

ระบบการหมุนเวียนน้ำเพื่อระบายความร้อนในรถเบนซ์จะถูกควบคุมโดยปั้มน้ำหม้อน้ำ ซึ่งจะหมุนเวียนเอาน้ำไปนำพาความร้อนจากเครื่องมายังฟินส์หม้อน้ำ

ปั้มน้ำหม้อน้ำหลักของรถเบนซ์ก็คือสายพานหรือเกียร์ แต่ก็มักจะมีปั้มน้ำที่เป็นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่สองที่ช่วยสำหรับการไหลเวียนที่ดีขึ้น

อุปกรณ์สำคัญที่เป็นตัวควบคุมให้ปั้มน้ำรถเบนซ์ทำงานคือสายพานขับที่ต้องหมุนตลอดเวลาที่ติดเครื่องนะครับ ในรถที่ค่อนข้างใหม่จะใช้สายพานเครื่องยนต์เป็นตัวปั่น และรถที่รุ่นเก่าหน่อยปั้มน้ำและสายพานจะแยกออกต่างหาก

การบำรุงรักษาปั้มน้ำของรถเบนซ์คือการเปลี่ยนน้ำยาและสายพานตามระยะเวลาหรือจะเป็นการปรับความหย่อน (แบบแยกจากสายพานเครื่องยนต์) โดยเมื่อถึงเวลาที่สายพานหมดสภาพก็ไม่ควรที่จะรอที่เสียก่อน เพราะอาจทำให้การเดินของน้ำยาหม้อน้ำเดินได้ไม่สะดวก

 

2.การดูแลท่อระบบหม้อน้ำของรถเบนซ์

การระบายความร้อน ข้อต่อของท่อระบบหม้อน้ำในรถเบนซ์มักจะมี ท่อ วาล์วควบคุมอื่นๆ หม้อน้ำและถังพักน้ำ และวัสดุที่ใช้ในการต่อกับหม้อน้ำทุกชิ้นมักจะมีการเสื่อมสภาพจากการใช้

การดูแลรักษาจะเป็นการเปลี่ยนท่อต่อระบบหม้อตามระยะเวลาที่กำหนด หรือตามอาการที่เกิดการรั่วไหล

ท่อต่อระบบหม้อน้ำทุกชิ้นควรจะมีการเช็คอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อตรวจหารอยแตก รอยรั่ว รอยถลอก และควรจะเปลี่ยนท่อต่อทุก 2 ปีอีกด้วยครับ

หากพบเห็นรอยรั่วของ หม้อน้ำ ถังพักหม้อน้ำ ฮีทเตอร์ วาล์วน้ำและวาล์วควบคุม ควรจะทำการเปลี่ยนในทันทีโดยการวิเคราะห์ประเมินสามารถเข้ามาที่อู่เบนซ์ เอส ดับบลิวได้ครับผม

 

3.การดูแลหม้อน้ำ วาล์วน้ำและเซนเซอร์ของรถเบนซ์

การควบคุมอุณหภูมิของระบบหม้อน้ำจะรวมถึงเซนเซอร์ วาล์วน้ำ หม้อน้ำ ถังพักน้ำหม้อน้ำ และพัดลมหม้อน้ำ จะเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนหลักๆ ที่แยกออกจากเครื่องยนต์แต่ควบคุมการระบายความร้อนและยังทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังระบบไฟฟ้าอีกด้วย

วาล์วน้ำจะเป็นวาล์วสปริงที่ทำการปิด-เปิด ตามอุณหภูมิของน้ำยาหม้อน้ำที่ไหลผ่าน อาการที่พบจะเป็นอาการติดขัดของวาล์ว

ฝาหม้อน้ำก็เป็นสปริงที่ปิด-เปิด ตามอุณหภูมิของแรงดันด้วย มันจะเป็นตัวช่วยรักษาระดับน้ำในหม้อน้ำ เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการตรวจเช็คดูแลรักษาและไม่ควรหาฝาวาล์วที่ไม่ใช่ของรุ่นรถมาใช่ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

พัดลมหม้อน้ำจะถูกควบคุมการทำงานจากเซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ โดยที่เซนเซอร์อุณหภูมิจะสลับการเปิด-ปิด ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ซึ่งในบางรุ่นอาจจะมี 2-3 ระดับเลยทีเดียว

การควบคุมอณหภูมิคือตัวแปรสำคัญในการทำงานของเครื่องยนต์ แต่ส่วนใหญ่ระบบหม้อจะไม่ถูกรวมเข้าในระบบการวิเคราะห์ปัญหา มีเพียงระดับความร้อนที่แสดงผลให้ การบำรุงรักษาระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์เป็นสิ่งสำคัญเมื่อถึงระยะที่ต้องเข้าบำรุงรักษาก็มิควรเพิกเฉยเข้าให้ตรงเวลากันนะครับ

สิ่งที่ควรจะจำในการดูแลระบบหม้อน้ำนะครับ

ทริปหรือเทคนิคเล็กๆ ที่ดูแลหม้อน้ำรถยนต์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบระบายหม้อน้ำทำได้เต็มประสิทธิภาพ

  1. รักษาห้องเครื่องให้สะอาดและบำรุงรักษาห้องเครื่องยนต์ มันจะดีมากถ้าเกิดว่าลมสามารถผ่านช่องกระจังหน้าและฟินส์หม้อน้ำได้อย่างสะดวก มันจะช่วยทำให้ระบายความร้อนได้ดี
  2. เปลี่ยนถ่ายน้ำยาคลูแลนท์หรือน้ำยาหม้อน้ำ หมั่นเปลี่ยนน้ำยาคูลแลนท์หรือน้ำยาหม้อน้ำที่ทางผู้ผลิตรถ โรงงานเบนซ์ได้ทำการแจ้งสเปคมา
  3. เปลี่ยนท่อน้ำหม้อน้ำ ทั้งท่อตัวบนและตัวล่าง ท่อที่เป็นทางเดินหม้อน้ำ ทันใดที่เกิดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพแนะนำให้เปลี่ยนทั้งหมด เนื่องจากอายุการใช้งานมักจะไล่เลี่ยกันหรือจะตรวจเช็คทุกๆ 2 ปี ด้วยนะครับผม
  4. การเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิด Thermostat ควรจะทำการเปลี่ยนอะไหล่ที่เป็นของแท้ เพราะระบบในรถเบนซ์จะมีความสัมพันธ์กันอยู่ทั้งเรื่องระบบพัดลม การควบคุมการระบายความร้อน ไม่ควรใช้ของทดแทนนะครับ
  5. การเปลี่ยนฝาวาล์วหม้อน้ำ ควรจะให้ฝาวาล์วหม้อน้ำที่เป็นของแท้เหมือนกันครับ เพราะในอะไหล่ทดแทนบางชิ้นจะมีการรับแรงดันที่ไม่เหมาะสมและซีลยางที่ไม่ได้มาตราฐาน
  6. ทำการเปลี่ยนครัชพัดลม หากพัดลมมีเสียงที่แปลกไป การเช็คครัชของพัดลมครับ
  7. เซนเซอร์อุณหภูมิ ทำการเปลี่ยนเซนเซอร์วัดอุณหภูมิทันทีที่การวิเคราะห์เจอความเสียหาย อาจทำการเข้าที่อู่เบนซ์ เอส ดับบลิว และทำการตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.