การซ่อมบำรุงระบบเชื้อเพลิงรถเบนซ์ ชุดปั้มเชื้อเพลิงและระบบหัวฉีด

ปั้มเชื้อเพลิงไฟฟ้าเป็นหัวใจหลักของระบบหัวฉีดทุกตัว เรามาดูความสำคัญของระบบนี้

โดยส่วนมากปั้มเชื้อเพลิงมันจะตั้งอยู่ภายในห้องโดยสารหรือใกล้กับถังเก็บน้ำมัน การทำงานของปั้มเชื้อเพลิงจะทำหน้าที่เป็น 2 อย่าง

  1. ทำหน้าที่ผลักดันน้ำมันจากถัง ไปยังหัวฉีด
  2. สร้างแรงดันที่เหมาะสมให้หัวฉีด เพื่อให้หัวฉีดส่งจำนวนน้ำมันที่เหมาะสมตามสภาพการขับขี่

แรงดันนี้และปริมาณเชื้อเพลิงจะถูกควบคุมโดยปั้มเชื้อเพลิง โดยทั้งสองสัมพันธ์กับความต้องการของรถหรือการทำงานของเครื่องยนต์

จำนวนของแรงดันน้ำมันจะถูกสร้างขึ้นตามค่าที่กำหนด โดยจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบหัวฉีด

 

แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงสำคัญอย่างไร?

ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่สัมพันธ์ความต้องการของเครื่องยนต์ ค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุของการขับขี่และการปล่อยไอเสียที่เป็นปัญหา

ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถสร้างแรงดันที่เพียงพอได้จะทำให้ไม่สัมพันธ์กับค่าการจ่ายเชื้อเพลิง และนี้จะเป็นสาเหตุที่น้ำมันลีน หรือน้ำมันไม่เพียงพอ อาจทำให้มีอาการเครื่องสตาร์ทติดยาก เครื่องทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดอาการสะดุดขณะเร่งและเครื่องไม่มีกำลัง

แรงดันน้ำมันที่ต่ำยังเป็นสาเหตุการที่น้ำมันลีนหรือเครื่องเดินไม่เรียบอีกด้วย เมื่อส่วนผสมไม่สมบรูณ์ส่งผลให้เกิดก๊าซไฮดรอคาร์บอนในท่อไอเสีย รถที่เกิดปัญหาชนิดนี้มักจะไม่ผ่านมาตราฐานการปล่อยไอเสีย

ฉะนั้นหากปั้มเกิดมีปัญหา ควรจะทำการเปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิงที่ได้รับมาตราฐานจากเมอร์เซเดส เบนซ์ โดยปั้มเชื้อเพลิงของ Bosch จะเป็นอะไหล่ที่ได้ค่ามาตราฐานทางเมอร์เซเดส

 

ทำไมปั้มเชื้อเพลิงถึงเสีย

ปั้มเชื้อเพลิงไฟฟ้าที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง มอเตอร์ปั้มเชื้อเพลิง ลูกกลิ้งและใบพัดปั่นน้ำมันเชื้อเพลิงอาจค่อยๆ เสื่อมสมรรถะภาพ

ในถุงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเกิดการสะสมของตะกอนสนิม ซึ่งบางครั้งที่ปั้มเสียมีสาเหตุสารปนเปื้อนมาติดขัดการทำงานส่งผลให้มอเตอร์ร้อนและไหม้ได้

ปั้มเชื้อเพลิงในรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ จะอาศัยการผ่านของน้ำมันเพื่อการหล่อลื่นและการระบายความร้อน

 

การวิเคราะห์ปัญหาปั้มเชื้อเพลิงเมอร์เซเดส-เบนซ์

ถ้าปั้มเชื้อเพลิงในรถเบนซ์ของคุณพัง ไม่มีทั้งเสียงและแรงดัน สิ่งแรกที่ควรเช็คคือกระแสไฟของปั้มเชื้อเพลิง คือการเปิดเช็คจากรีเลย์ ตรวจสอบว่าหลวมหรือไม่สายไฟแน่หรือป่าว? ซึ่งรีเลย์ที่หลวมอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ปั้มเชื้อเพลิงไม่ทำงาน แรงดันไฟฟ้าที่ต่ำสามารถลดของการทำงานของมอเตอร์ปั้มเชื้อเพลิงได้ด้วย

การวัดแรงดันและการส่งเชื้อเพลิงคือ 2 พื้นฐานของการวิเคราะห์ โดยวัดจากการส่งเชื้อเพลิงหากมีการติดขัดและแรงดันที่ไม่ได้มาตราฐานจะแสดงถึงปัญหาได้ครับ

ค่าแรงดันน้ำมันจะวัดจากการผ่านน้ำมันเชื้อเพลิงในท่อเชื้อเพลิง โดยการไหลของน้ำมันจะวัดเมื่อตอนปั้มเชื้อเพลิงทำงาน โดยการวัดจากค่าปริมาณการส่ง

ถ้าค่าแรงดันหรือปริมาณของเชื้อเพลิงมีค่าต่ำกว่าที่รถของคุณต้องการ ปั้มเชื้อเพลิงรถเบนซ์คันนั้นจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแล้วครับ

 

ข้อระวังในการเปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิงในรถเบนซ์

การเปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิงจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของปีรถ การผลิต รุ่นและขนาดเครื่องยนต์ของรถเบนซ์ของคุณ เพราะจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของรถเบนซ์ตามค่าที่กำหนดไว้ และปั้มเชื้อเพลิง Bosch ก็เป็นหนึ่งในอะไหล่ที่ทางเราเลือกใช้

 

ผลกระทบของปั้มเชื้อเพลิง

อะไรคือผลกระทบของปั้มเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ : การส่งน้ำมันที่ไม่เพียงพอส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งบางยี่ห้อเมื่อทำการเปลี่ยน ค่าความสัมพันธ์ของการส่งนำมันและเครื่องยนต์จะไม่สัมพันธ์กันด้วย

ซึ่งผลที่เกิดมักจะมีอาการดังนี้ เครื่องมีอาการขาดน้ำมัน เครื่องเดินไม่เรียบ การเผาไหม้ไม่สมบรูณ์ รถไม่มีแรง ซึ่งการส่งน้ำมันจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับการเร่งของเครื่องยนต์ ปั้มเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถส่งน้ำมันได้อย่างปกติจะทำให้เกิดการพร่องของน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลังอีกด้วย

ซึ่งการไหลผ่านของน้ำมันยังเป็นปัจจัยที่ช่วยในเรื่องความร้อนอีกด้วย หากเกิดเสื่อมหรือไม่ได้ตามมาตรฐานจะทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นและเร่งไม่ได้ตามสิทธิภาพ ในระยะยาวจะทำให้เห็นผลชัดเจน

การเปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ขนาดพอดีกับของเดิมจะเป็นปัญหาอย่างมากในขั้นตอนติดตั้ง ซึ่งปั้มบางยี่ห้ออาจจะต้องปวดหัวกับส่วนอื่นที่ต่อกับตัวปั้มเช่น การส่งค่าวัดหน่วยน้ำมันที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรืออาจจะไม่พอดีกับตัวถังทำให้เกิดเสียง การสั่นที่ก่อความรำคาญ ซึ่งปั้มที่เราติดเป็นปั้มที่ได้รับมาตราฐานจากเบนซ์ หรือเคยผลิตให้เบนซ์คือยี่ห้อ Bosch นั้นเอง

การใช้ปั้มเชื้อเพลิงที่ต่างยังเป็นปัญหาได้ด้วย เนื่องจากรถมักจะต้องการปั้มที่ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ ปั้มเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในอะไหล่สำคัญในระบบเชื้อเพลิงการสร้างดัน การส่งน้ำมัน ปลั๊กจำเป็นต้องเข้ากับระบบได้ การใช้อะไหล่ทดแทนอาจทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการขับขี่ หรือปัญหาอาการเสียงต่างๆ

 

สิ่งสำคัญที่ควรจดจำเมื่อต้องทำการเปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิง

ข้อควรระวังเมื่อทำการเปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิงในรถเบนซ์

  1. ปั้มเชื้อเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายในควรจะมีการตรวจสอบและทำความสะอาดอยู่เสมอๆ ถ้าพบฝุ่นหรือเศษตะกอนในปั้มหรือตัวกรอง การเปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิงโดยไม่มีการทำความสะอาดสิ่งสกปรกในถังน้ำมัน จะทำให้ปั้มตัวใหม่พังได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็น
  2. ถ้าคุณทำการเปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิง ควรจะทำการถอดชั่วแบตเตอรี่ออกจากรถก่อนด้วย เพื่อป้องกันการช็อต หลังจากนั้นให้ดูดน้ำมันออกจากถังก่อนทำการรื้อเปิดตัวปั้มเชื้อเพลิงออกมา จะช่วยป้องกันการลุกไหม้จากประกายไฟ
  3. เมื่อทำการเปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิงตัวใหม่เข้าไป ไม่ควรลืมที่จะเปลี่ยนตัวกรอง, ยางโอริงหรือประเก็นใหม่เข้าไปด้วย
  4. ห้ามทำการทดสอบปั้มในขณะที่ปั้มแห้งหรือไม่มีน้ำมัน เพราะเสี่ยงที่จะพัง ห้ามให้ปั้มเชื้อเพลิงทำงานจนกว่าจะทำการเติมน้ำมันลงไปในถัง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.