วางเครื่องใหม่ เบนซ์ E350 CDI W207

วางเครื่องใหม่ เบนซ์ E350 CDI W207 เครื่องยนต์ 642.836 ใส่กับรถ E350 CDI W207 ใหม่แท้ ได้นำเข้ามาและประกอบติดตั้งกับอะไหล่ควบกับเครื่องยนต์เดิมของลูกค้า ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.