เบาะที่นั่งเด็กในรถกับความปลอดภัยของลูกน้อย

carseat         กล่าวถึงความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถยนต์  ผู้คนส่วนใหญ่มักจะคำนึงแต่ในส่วนของความปลอดภัยของผู้ใหญ่เท่านั้น  ส่วนความปลอดภัยของเด็กนั้นกลับถูกมองข้ามไป   เราสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่เด็กที่โดยสารอยู่ทางเบาะหลังนั้นมักจะไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น รถของท่านไม่มีเข็มขัดนิรภัยในส่วนของเบาะที่นั่งในด้านหลัง   ผู้ปกครองเกรงว่าลูกอึดอัดจากเข็มขัดนิรภัยจึงไม่ให้ลูกคาด  ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายต่อเด็กอย่างยิ่ง

เพราะในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ  พ่อแม่ที่อยู่ด้านหน้าอาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุในครานั้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากได้คาดเข็มขัดนิรภัย  แต่ลูกของท่านที่โดยสารมาในด้านหลังแล้วไม่ได้เข็มขัดนิรภัยอาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้

ดังนั้น หลายฝ่ายที่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตของเด็กเป็นสำคัญจึงได้มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมในการใช้อุปกรณ์นิรภัยประเภทเบาะที่นั่งเด็กภายในรถยนต์ขึ้นภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “ChildSave  Thailand”ขึ้น  โดยวัตถุประสงค์หลักในโครงการนี้ คือ การส่งเสริมให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของลูกน้อยจากการใช้เบาะที่นั่งเด็กที่สามารถติดตั้งได้ภายในรถยนต์

เบาะที่นั่งเด็กภายในรถยนต์นั้น  เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมใหม่ในระบบของการยึดเหนี่ยวเด็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดอันตรายต่างๆในเด็กที่ได้รับจากการโดยสารรถยนต์   โดยเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่อย่างใด ในทางฝั่งยุโรปมีการใช้อุปกรณ์ชนิดนี้มาเป็นเวลาพอสมควร  ในส่วนของประเทศไทยเองนั้น มีผู้ขับขี่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ภายในรถเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย

บางคนอาจคิดว่าเป็นการสิ้นเปลือง เนื่องจากอุปกรณ์ชนิดนี้มีราคาค่อนข้างสูง หลายคนคิดเพียงว่าเอาลูกมานั่งกับตนพร้อมกับคาดเข็มขัดนิรภัยก็น่าจะเพียงพอ แต่ในความเป็นจริงแล้วการกระทำเช่นนั้นไม่ต่างอะไรกับการให้ลูกเป็นถุงลมนิรภัยอีกชั้นหนึ่ง

โดยเบาะที่นั่งเด็กที่มีวางจัดจำหน่ายในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท  คือ

    • ที่นั่งเด็กรุ่น BABY SAFE plus—– เหมาะสำหรับเด็กในช่วงอายุตั้งแต่ 0-15 เดือน หรืออยู่ในช่วงน้ำหนักประมาณ 0-13 กิโลกรัม
    • ที่นั่งเด็ก DUO plus——เหมาะสำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 8เดือน-4ขวบปี หรืออยู่ในช่วงน้ำหนักประมาณ 9-18 กิโลกรัม
    • ที่นั่งเด็ก KID —–เหมาะสำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 5-12 ขวบปี หรืออยู่ในช่วงน้ำหนักประมาณ 15-36 กิโลกรัม

Untitled

        *เบาะที่นั่งเด็กของเมอร์เซเดส-เบนซ์ทุกรุ่น ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

จากการทดสอบในทางยุโรป ทำให้มั่นใจได้ในด้านความปลอดภัย*

       โดยสิ่งที่สำคัญในการเลือกใช้เบาะที่นั่งเด็กในแต่ละรุ่นต้องพิจารณาจากน้ำหนักของเด็กมากกว่าอายุของเด็ก ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดที่เด็กจะได้รับจากการใช้เบาะที่นั่งเด็ก (เบาะที่นั่งเด็กในรถกับความปลอดภัยของลูกน้อย)

หากคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจ และห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกน้อยแล้ว เราขอแนะนำให้ในคุณใช้เบาะที่นั่งเด็กเพื่อปกป้องลูกน้อยจากคุณจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ  อย่าลืมว่า  ความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวต้องมาเป็นที่หนึ่งเสมอ

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.