Benz SW Motor แผงวงจรเกียร์ 722.9  ( automatic transmission assembly )

3 สัญญาณ เตือนอาการแผงวงจรเกียร์พัง (Service Adviser Online)

ของ อู่ซ่อมเบนซ์ SW บางนากม.10

1.จังหวะเปลี่ยนเกียร์กระตุก

2.เกียร์ไม่ยอมเปลี่ยน ต้องขับลากเกียร์

3.จังหวะเปลี่ยนเกียร์ เกียร์จับแรง

ตามความเข้าใจ เกียร์ไม่เปลี่ยน เกียร์กระตุก ไฟโชว์ ฯ หลายท่านอาจจะนิยมซ่อมกัน  หรือลบ Code แล้วอาการต่างๆ จะหายไปได้ชั่วคราวเท่านั้น

แต่มีโอกาสกลับมาเป็นได้อีก เลยแนะนำว่า เปลี่ยนจบ ไม่จุกจิก แน่นอนค่ะ   ที่อู่เรา รับประกันงานซ่อมดูแลครบวงจร นาน 12 เดือน

แผงวงจรเกียร์เบนซ์ เกียร์กระตุก อู่ซ่อมเบนซ์

benz sw motor อู่ซ่อมเบนซ์ เปลี่ยนแผงวงจรเกียร์ เบนซ์ W204

“เมื่อติดตั้งแผงวงจรเกียร์เข้าไปจะต้องทำการ Coding แผงวงจรเกียร์ให้รู้จักหน้าที่การใช้งานของตัวมันเองนะครับ” รถเกร์ยมาร์เก็ตอาจจะหาศูนย์ลำบากหน่อย แต่ที่อู่เบนซ์ SW เรามีครบวงจรครับ ครอบคลุมถึงการ Coding อะไหล่ต่างๆ หากมีปัญหารถเบนซ์ สามารถปรึกษาทางไลน์ อู่เบนซ์ SW ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ

Ceramic Coating เคลือบแก้ว benz sw