เทคนิคการขับถนอมเกียร์ ช่วยประหยัดเงินค่าซ่อมเกียร์พัง

เพื่อนๆ หลายคนที่ใช้รถยนต์ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายมากมายที่ต้องดูแลรักษารถยนต์ และอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าซ่อมเพิ่มเติมในกรณีที่รถของเพื่อนๆ มีปัญหา […]