การซ่อมบำรุงระบบเชื้อเพลิงรถเบนซ์ ชุดปั้มเชื้อเพลิงและระบบหัวฉีด

ปั้มเชื้อเพลิงไฟฟ้าเป็นหัวใจหลักของระบบหัวฉีดทุกตัว เรามาดูความสำคัญของระบบนี้ โดยส่วนมากปั้มเชื้อเพลิงมันจะตั้งอยู่ภายในห้องโดยสารหรือใกล้กับถังเก็บน้ำมัน การทำงานของปั้มเชื้อเพลิงจะทำหน้าที่เป็น […]